நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது to Prof.Dhayalan velayuthapillai